Prečo my?

Úvod Prečo my?

Prečo nakúpiť dreviny u nás?
- sme priami a jediní pestovatelia s viac ako 30-ročnou tradíciou v regióne, dreviny sú uložené v zemitej zakládke

- neprevádzkujeme ambulantný predaj, naše dreviny vyberáme tesne pred predajom - netrpia stresmi a hlavne preschnutím pri prevozoch na vozíkoch aút ...

- do nášho sortimentu každoročne vyberáme osvedčené kvalitné odrody vhodné do našich klimatických podmienok - teda do Vašich záhrad
- naša firma podlieha 
registrácii - kontrolnému ústavu v SR - ÚKSÚP-u, naše výpestky podliehajú úradným kontrolám a testovaniu na prítomnosť škodlivých organizmov a pasovej povinnosti - ÚKSÚP, takže kvalita a zdravotný stav našich výpestkov sú zaručené, každý výpestok je označený certifikačnou náveskou a rastlinným pasom – spĺňame všetky aktuálne platné podmienky na umiestňovanie množiteľského materiálu na trh...

- minimálny odber - u nás nie je stanovený !!! - (ak potrebujete pr. 8 ks z odrody u nás nie je problém - neúčtujeme ďalšie poplatky za rozviazanie balíkov !!!)

- Riadime sa heslom: " kupuj u výrobcu – kupuješ najlacnejšie "

Copyright 2018 - 2024 © eshop.skolkynovak.sk